+90 (212) 436 0940
+90 (533) 730 7088
info@kadro-osgb.com
www.kadro-osgb.com

Eğitim

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine genel bakış ve kanunlardaki yeri ve ilgili kurulların yapısı ve çalışma biçimleri, iş ekipmanları tasarım,imalat ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler, çalışma ortamındaki mevcut riskler ve korunma yöntemleri, insan ve tehlike ilişkisi konularını içeren eğitim.

Risk Etmenleri

Risk kavramı, değerlendirmesi ve çalışma ortamı ve biçimine göre risk etmenleri çeşitleri konularında çalışanların ihtiyaç duyacağı bilgilerin sunulması örneklerle desteklenerek katılımcı tarafından riskin fark edilmesi ve değerlendirme yaklaşımının kavranmasına yönelik eğitim.

Çalışma Şekline Özel

İş yerlerinde çok çeşitli farklılıkta çalışma grupları mevcut olup her biri kendine özgü fiziksel kimyasal, biyolojik, psikolojik şartlara sahip olabilir örneğin kaynak İşleri, elektrikle çalışma, yüksekte çalışma, kimyasal hammadde deposunda çalışma, kaldırma araçlarıyla çalışma gibi,bu nedenle farklılaşmış bu çalışan gruplarına özgü eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliğini tahsis etmede etkinlik sağlamış oluruz.

İşaretler

Sağlık ve güvenlik işaretlerinin çeşitleri, kullanım yerleri,iş sağlığı ve güvenliğimdeki konumu, talimat ve planlardaki işlevi üzerine çalışanların bilgilendirilmesi üzerine eğitim.

Acil Durum

Acil Durum Yönetimi Planı gereğince kurulmuş olan ekiplerde görevli olan çalışanlara plandaki görev ve sorumluluklarını öğretmek, görevlilerin plandaki işleyiş biçimini ve ekiplerin konumunu kavrayarak uygulama kabiliyeti kazandırmak amacıyla verilen eğitimdir.Katılımcılar, temel adp terminolojisi, yasal mevzuat gereklilikleri, afet ve acil durum yönetim sistemi bileşenleri, planın oluşturulması ve uygulanması konularında eğitim alırlar.Yasal mevzuata uygun periyodik olarak gerçekleştirilen acil durum tatbikatlarında, Söndürme, Kurtarma, Koruma ve İlk yardım ekiplerini oluşturur ve ekiplerde aktif rol üstlenirler.
Acil Durum ekiplerinde görev almayan personel ise, acil durumun tanımı ve içeriğini, alınabilecek önlemleri, acil durumda nasıl hareket etmesi gerektiğini ve sonrasında yapılması gerekenleri öğreneceği bir eğitim alarak bilinçlendirilmiş olur.

Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) çeşitleri, kullanım yerleri, KKD seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, ve kullanma talimatları üzerine eğitim.

İş Sağlığı

İş Sağlığı Eğitiminde katılımcılar, genel sağlık ve iş sağlığı, hijyen, bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları, iş Kazaları ve meslek hastalıkları konularında tecrübeli doktorlarımız tarafından eğitilerek biyolojik tehlikeler, diğer hastalık yapıcı veya sağlığa zararlı maddeler meslek hastalıklarının ve iş kazalarının sonuçları, etkileri, gelişimi ve koruma yolları hakkında kavrama düzeyinde bilgi edinirler.

İlk Yardım Eğitimi

"Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nce hazırlanan 22.05.2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ilkyardım yönetmeliğine göre tüm kurumlarda 20 kişide 1, ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması zorunlu kılınmıştır." Bu uygulamaya yönelik olarak yetkili merkezimizde tecrübeli doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibimizle ilkyardımcı yetiştirmek üzere eğitimler vermekteyiz.

İş kazalarının %88'i tehlikeli hareket (insan hatası) % 10'u tehlikeli durum (güvensiz çalışma ortamı) % 2'si bilinmeyen sebeplerle gerçekleşmektedir.Bu nedenle bireyde doğru davranış değişikliğini sağlayacak verimli bir İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi çok önemlidir.