+90 (212) 436 0940
+90 (533) 730 7088
info@kadro-osgb.com
www.kadro-osgb.com

İş Güvenliği

iş güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde 4'e göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.


30 Haziran 2012'de yürürlüğe giren bu yeni kanunla birlikte 1 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri iş sağlığı için işyeri hekimi ve iş güvenliği için tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı çalıştıracak ve bu hizmeti veren firmalardan hizmet alacaklardır.


Bu kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.


Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde uygulanır.

Neden Biz

01. Makul Fiyat

Kanunların gerektirdiği tüm hizmetleri büyük maddi yük getirmeden, vergi avantajlarından faydalanarak alabilirsiniz.

02. Uzman Ekip

Tecrübeli kadromuz, mevzuatın gerekliliklerini tam olarak karşılamanızı sağlar. Denetim ve teftişlere sizleri hazır eder.

03. İSG Hizmetleri

İlgili kanunların gereğini yerine getirerek, İSG hizmetleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve ilk yardım eğitimlerini bünyemizdeki uzman ekipten almanızı sağlıyoruz.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

27 Kasım 2010 tarihli 27768 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre İş güvenliği uzmanlarının görevleri:

* İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene rehberlik ve danışmanlık.

* Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulması ve takibi.

* Makine, alet, hammadde çalışma ortamı ve diğer gerekli iş güvenliği talimat ve dokümanlarının hazırlanması.

* Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol edilmesi.

* İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapma ve uygulamaları takip etme, doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlama, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırma, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlama.

* İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlama ve uygulama.

* Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetme ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlama.

* İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapma, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlama ve uygulamaların takibini yapma.

* İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlama.

Önemli Bilgi

İş kazalarının %88'i tehlikeli hareket (insan hatası) % 10'u tehlikeli durum (güvensiz çalışma ortamı) % 2'si bilinmeyen sebeplerle gerçekleşmektedir.Bu nedenle bireyde doğru davranış değişikliğini sağlayacak verimli bir İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi çok önemlidir.