+90 (212) 436 0940
+90 (533) 730 7088
info@kadro-osgb.com
www.kadro-osgb.com

İş Sağlığı

iş sağlığı

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde 4'e göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.


30 Haziran 2012'de yürürlüğe giren bu yeni kanunla birlikte 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri iş sağlığı için işyeri hekimi ve iş güvenliği için tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı çalıştıracak ve bu hizmeti veren firmalardan hizmet alacaklardır.


Bu kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.


Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde uygulanır.

Neden Biz

01. Makul Fiyat

Kanunların gerektirdiği tüm hizmetleri büyük maddi yük getirmeden, vergi avantajlarından faydalanarak alabilirsiniz.

02. Uzman Ekip

Tecrübeli kadromuz, mevzuatın gerekliliklerini tam olarak karşılamanızı sağlar. Denetim ve teftişlere sizleri hazır eder.

03. İSG Hizmetleri

İlgili kanunların gereğini yerine getirerek, İSG hizmetleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve ilk yardım eğitimlerini bünyemizdeki uzman ekipten almanızı sağlıyoruz.

İş Sağlığı Uzmanının Görevleri

* Çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık.

* İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler ve risk değerlendirme.

* Çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesi.

* İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlayıcı çalışmalar.

* Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimi.

* İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri.

* Gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenleme.

* Hastalıklara karşı önleme ve bağışıklama çalışmaları, portör muayeneleri.

* İş sağlığı, hijyen ve ergonomi konularında işçileri bilgilendirme, eğitim verme.

* Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim verme.

* İş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlaması.

Önemli Bilgi

İş kazalarının %88'i tehlikeli hareket (insan hatası) % 10'u tehlikeli durum (güvensiz çalışma ortamı) % 2'si bilinmeyen sebeplerle gerçekleşmektedir.Bu nedenle bireyde doğru davranış değişikliğini sağlayacak verimli bir İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi çok önemlidir.